Get Adobe Flash player

תחזית אסטרולוגית 2013 – מזל מאזניים
 

horoscope_libra_2013תחזית אסטרולוגית שנתית עבור הילדים והנערים בני מזל מאזניים מתארת ילדים עם שמחת חיים רבה שהחיוך הכובש והרצון להטיב עם כולם ולא לפגוע באף אחד זה העיקרון אשר מנחה אותם בכל דרך בה הם בוחרים. לבצע החלטות זה לא הצד החזק של בני מזל מאזניים ומתאפיינת אצלם בעיקר בגיל הצעיר, לכן תקלו עליהם ואל תדרשו מהם לבחור אחרת זה ייקח זמן רב. שנה טובה תהיה וגם ברכת הבית תעזור למזל מאזניים.

 

 

יחסים עם המשפחה
בכל הקשור אל היחסים המשפחתיים הם ירגישו טוב רק כאשר האווירה בבית תהיה טובה ורגועה. בעת מחלוקות בבית הם יסגרו ויהיו נבוכים. תשתדלו לספק להם סביבה חמה ואוהבת זה הדרך היחידה בה הם ינצלו את כל התכונות החבויות בהם על הצד הטוב ביותר וזה מתחיל מהסביבה התומכת בבית.
לימודים וחברה
ורוסקופ שבועי מתאר את הנערים בני מזל מאזניים כמצטיינים בלימודים וככאלה שהחוכמה והאינטליגנטיות היא אחד התכונות המובילות אותם ומשתקפת בעיקר בתחום הלימודי והעיוני. בכל הקשור אל החברה הם ילדים חברותיים מאוד שקל מאוד להתחבר אליהם ותמיד ידאגו לאלה החלשים והמקופחים.