Get Adobe Flash player

תחזית אסטרולוגית 2013 – מזל אריה
 
horoscope_leo_2013תחזית אסטרולוגית 2013 מבדילה את הילדים בני מזל אריה בעיקר בזכות תשומת הלב הרב שהם משקיעים במראה חיצוני ובלבוש יוקרתי כבר מגיל צעיר. הרצון שלהם לצחוק ובאותה מידה גם להצחיק את הסובבים אותם גורמת להם תמיד להיות במרכז הבמה ולהיות אלה שתמיד ירצו להוביל את החבורה ואת המשפחה לפי הדרך בה הם רואים את העולם.
 

יחסים עם המשפחה
בני מזל אריה הם ילדים שצמאים וכמהים לאהבה בעיקר מבני המשפחה וההורים. אך אל תגרמו לזה להטעות אתכם מדובר בילדים שתמיד ירצו להיות השולטים בבית ושכל הדברים יעשו על פי מורת רוחם. חשוב מאוד בתור הורים לבני מזל אריה להציב להם גבולות ולהסביר להם שלעיתים לא משיגים כל מה שרוצים ויש להתפשר גם במצב בבית וגם מבחינת קניות ולבוש.
לימודים וחברה
בכל הקשור אל הלימודים והחברה מבחינת הורוסקופ יומי, האריות הצעירים יהיו תמיד אלה שבמרכז החבר’ה. תמיד ירצו להצחיק את החברים ובאותו מידה הם מביאים את רוח השטות גם אל השיעורים והלימודים לעיתים זה עשוי לפעול לרעתם ויש להסביר להם זאת.

 

תחזית אסטרולוגית 2013 מבדילה את הילדים בני מזל אריה בעיקר בזכות תשומת הלב הרב שהם משקיעים במראה חיצוני ובלבוש יוקרתי כבר מגיל צעיר. הרצון שלהם לצחוק ובאותה מידה גם להצחיק את הסובבים אותם גורמת להם תמיד להיות במרכז הבמה ולהיות אלה שתמיד ירצו להוביל את החבורה ואת המשפחה לפי הדרך בה הם רואים את העולם.

יחסים עם המשפחה

בני מזל אריה הם ילדים שצמאים וכמהים לאהבה בעיקר מבני המשפחה וההורים. אך אל תגרמו לזה להטעות אתכם מדובר בילדים שתמיד ירצו להיות השולטים בבית ושכל הדברים יעשו על פי מורת רוחם. חשוב מאוד בתור הורים לבני מזל אריה להציב להם גבולות ולהסביר להם שלעיתים לא משיגים כל מה שרוצים ויש להתפשר גם במצב בבית וגם מבחינת קניות ולבוש.

לימודים וחברה

בכל הקשור אל הלימודים והחברה מבחינת הורוסקופ יומי, האריות הצעירים יהיו תמיד אלה שבמרכז החבר’ה. תמיד ירצו להצחיק את החברים ובאותו מידה הם מביאים את רוח השטות גם אל השיעורים והלימודים לעיתים זה עשוי לפעול לרעתם ויש להסביר להם זאת.