Get Adobe Flash player

מזל סרטן

מזל סרטן

נערים בני מזל סרטן יזכרו תמיד את ילדותם, לא משנה אם היא הייתה יפה או לא לטוב ולרע. על פי הורוסקופ לנוער הרגישויות שלו (רבים ומוסתרים) הופכים אותו לפתוח לחיבה שההורים מפגינים כלפיו ואם זה לא קיים בבית, הם יחפשו את זה מחוץ לבית. החיבה נחוצה להם מאד. לפי אסטרולוגיה לנוער, בני הנוער מזל סרטו הם בדרך כלל ביישנים ומצבי רוח משתנים יותר מאשר לבני נוער אחרים. משום שהם אוהבים מאוד את ההורים (בעיקר אימא) ניתן לחנך אותם בקלות אם משתמשים ברגשות אלה. נערים בני מזל סרטן הם תלמידים עם “מצפון” ומושפע למדי מהסביבה. יצוין כי השפעתה של קבוצת חברים אין לה חשיבות רבה, אלא ההשפעה של הסביבה המשפחתית היא במקום הראשון.

דווקא משום שהם ביישנים, על פי הורוסקופ לנוער, זה מביא את הנער המתבגר למרד והתפרצות נגד אחרים או נגד כללים חינוכיים.הדבר הזה לא יוביל לפעולות חמורות, כי בני נוער מזל סרטן הם חכמים. הנערות מתבגרות הן מאוד מלנכוליות וביישניות והבנים שמים לב למה שקורה איתם ועם העולם שסובב אותו. אסטרולוגיה לנוער מסרטט בני מזל סרטן קודם כל כחבר טוב מאוד, לכך הוא ביחסים טובים עם ההורים. יכול להיות סיפורי “התשוקה” אותם ישמרו בסוד עד שיעברו או עד שיתגשמו.
הורוסקופ לנוער: התכונות העיקריות של בני מזל סרטן
 • מזל סרטן מוצפים ברגשות שלא נראים קלפי חוץ, סגורים בקליפתם טוב טוב.
 • נפגעים בקלות ורגשנים, כל מילה לא במקום מתפרשת אצלם כפגיעה אישית שעליה קשה להם לסלוח.
 • זיכרון צילומי, אולי הטוב ביותר מכל גלגל המזלות, אין פרצוף שהם שוכחים ואפילו נוסחאות במתמטיקה.
 • יכולת ארגונית טובה התורמת לכישורים עסקיים.
 • חוסר בטחון עצמי יוצר תלות בקרובים לחיזוקם ובמיוחד מצד בני זוג.
 • מכיוון שהזיכרון שלהם כל כך טוב הם נתקעים על העבר והזיכרונות וזה משפיע להם על מצב הרוח.
 • חרדתיים וחוששים מפני כל דבר חדש ואפילו מאנשים חדשים.
 • דואגים ללא הפסקה, כל דבר קטן מלחיץ אותם במיוחד אם זה קשור למשפחה שלהם.
 • דיכאון הוא חלק מן החיים שלכם והם רגילים אליו מה שהופך אותם לציניים.
 • קשורים למשפחה ולמקורות, לעולם לא יבגדו בקרובים להם.
 • קנאות וקטנוניות גורמים להם להיראות מעצבנים.